mnmlista: prostota jest drogą

Aleksander (tłum. za: Leo Babauta)

„Nie istnieje droga do pokoju. Pokój jest drogą.”
– Mahatma Gandi

Prostota, myśli wielu,
jest celem samym w sobie
Lecz widzą to wspak
Prostota jest drogą, jest środkiem
Nie jest dalekim celem
gdzieś w przyszłości
Jest tutaj, teraz
Jest robieniem rzeczy po kolei
Jest zadawaniem prostych pytań
Jest podejmowaniem prostych działań
Jest robieniem rzeczy powoli
Jest rozważaniem i świadomością
wszystkiego

Gdy coś cię przerasta
na drodze do prostoty
Gdy idziesz skomplikowaną, szaloną drogą
by tam dojść
Zatrzymaj się, rozważ i wybierz
ścieżkę prostszą
I krocz powoli
Z łatwością
Z miłością